Kai C.

Latest Rides

 • Work

  • 7.0 mi
  • 8:22:40
  • 102 ft

  Wednesday, February 19, 2020

 • Work

  • 7.1 mi
  • 8:55:30
  • 85 ft

  Tuesday, February 18, 2020

 • Flat Times At Ridgemont High

  • 37.4 mi
  • 2:06:07
  • 991 ft

  Sunday, February 16, 2020

 • Work

  • 3.5 mi
  • 8:27:10
  • 59 ft

  Friday, February 14, 2020

 • Work

  • 7.1 mi
  • 8:48:36
  • 95 ft

  Thursday, February 13, 2020