Icon ios app
Strava
Android 及 iPhone 免费应用

Jim R.

Pleasant Hill, CA
在 Strava 上关注

🚴🏼 “I ride a bike to add days to my life and to add life to my days” 😉

每月活动距离

 • 0 mi
 • 110
 • 220
 • 330
 • 440
 • 550
2017年9月
10月
11月
12月
2018年1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

本月

 • 39.5mi
  距离
 • 3h 32m
  时间
 • 985ft
  海拔

年初至今

骑行
距离 39.5mi
时间 3h 32m
爬升海拔 984ft
骑行 1

总体

骑行
总距离 1,404.5mi
总时间 112h 17m
总爬升海拔 26,900ft
总骑行次数 66