Strava

Erik V.

Latest Rides

 • Middagrit

  • 36.3 km
  • 2:05:49
  • 105 m

  Sunday, July 29, 2018

 • Middagrit

  • 55.6 km
  • 1:50:10
  • 141 m

  Saturday, July 21, 2018

 • Middagrit

  • 27.6 km
  • 1:38:48
  • 68 m

  Sunday, July 8, 2018

 • Ochtendrit

  • 35.8 km
  • 1:15:43
  • 96 m

  Sunday, July 1, 2018

 • Middagrit

  • 29.8 km
  • 1:07:10
  • 78 m

  Saturday, June 23, 2018