Strava

Lubes O.

Latest Rides

 • 06/22.078

  • 13.1 mi
  • 2:42:39
  • 2,107 ft

  Thursday, June 22, 2017

 • 06/21.077

  • 20.8 mi
  • 3:41:29
  • 2,559 ft

  Wednesday, June 21, 2017

 • 06/20.076

  • 24.5 mi
  • 4:41:20
  • 3,008 ft

  Tuesday, June 20, 2017

 • 06/18.075

  • 8.3 mi
  • 1:24:47
  • 830 ft

  Sunday, June 18, 2017

 • 06/17.074

  • 14.0 mi
  • 1:53:27
  • 556 ft

  Saturday, June 17, 2017