Strava

Tom F.

Latest Rides

 • BBP

  • 26.2 km
  • 49:01
  • 27 m

  Wednesday, November 29, 2017

 • Morning Ride

  • 101.9 km
  • 4:03:08
  • 950 m

  Saturday, November 25, 2017

 • Paper Round

  • 143.1 km
  • 6:48:07
  • 1,223 m

  Saturday, November 18, 2017

 • Afternoon Ride

  • 10.5 km
  • 31:13
  • 141 m

  Friday, November 17, 2017

 • Morning Ride

  • 9.6 km
  • 22:38
  • 117 m

  Friday, November 17, 2017