WWY Cycling (วงเวียนใหญ่)

กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

https://www.facebook.com/groups/161836374017751/

WWY : Wong-Wian-Yai Cycling
คือการรวมผู้ที่รักในการปั่นจักรยาน ชาวฝั่งธนบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อพูดคุยเรื่องราวจักรยาน เข้าร่วมทริปต่างๆที่มีใน กทม แล้วกลับด้วยกัน 

และจัดทริปจักรยานกันเองเพื่อเดินทางปั่นจักรยานไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกัน

Join Club

Last Week's Leaders

  • Last Week
  • This Week

This Week's Leaderboard