HADONG RUNNERS - HDR

HADONG RUNNERS - HDR Private Club

Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

https://www.facebook.com/groups/HaDong.runners/

* Hội yêu chạy bộ Hà Đông nhằm gắn kết mọi người , thúc đẩy tinh thần yêu thích chạy bộ tại Hà Đông.

* Các thành viên cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến bộ môn này. Đồng thời giúp đỡ , hỗ trợ nhau trong kĩ thuật chạy bộ cũng như nâng cao thành tích chạy.

Last Week's Leaders

  • Last Week
  • This Week

This Week's Leaderboard