Strava
Free app for Android and iPhone
Give Kudos
56
259
Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon

Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon

2:58 PM on Wednesday, November 14, 2018   •   Edited

Predict your time to win a Garmin watch

(English below)
-
Để kỷ niệm Giải Marathon Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Techcombank năm 2018, chúng tôi đã hợp tác với Garmin để bạn có cơ hội sở hữu chiếc Đồng hồ Garmin (mỗi cự ly được 1 chiếc).

Thể lệ như sau:
1. Đăng ký tham gia cự ly 42.195KM, 21.1KM và 10KM trên trang https://marathonhcmc.com
2. Tham gia vào Giải Marathon Quốc Tế Techcombank Hồ Chí Minh trên ứng dụng Strava
Nhóm: https://www.strava.com/clubs/458366/members
3. Hãy để lại bình luận về thời gian và cự ly dự kiến hoàn thành của bạn: https://www.strava.com/clubs/458366/posts/3517225
4. Tham gia chạy Giải Marathon Quốc Tế Hồ Chí Minh Techcombank. Nếu thời gian hoàn thành gần giống với thời gian dự kiến, bạn sẽ được chọn bốc thăm may mắn để sở hữu chiếc Đồng hồ Garmin.
5. Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua email vào ngày thứ Ba ngày 11 tháng 12 và chiếc đồng hồ Garmin Watch sẽ được chuyển đến vào thứ Tư ngày 12 tháng 12.

--
To celebrate the 2018 Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon, we have teamed up with Garmin to give you the chance to win a Garmin Watch (1 per distance).

How it works:
1. Register for 42.195KM, 21.1KM and 10KM on: https://marathonhcmc.com
2. Join the Techcombank Ho Chi Minh International Marathon Strava Group: https://www.strava.com/clubs/458366/members
3. Leave a comment with your predicted time and your distance: https://www.strava.com/clubs/458366/posts/3517225
4. Run the Techcombank Ho Chi Minh International Marathon. If your finish time match your predicted time, you will enter into a lucky draw to win a Garmin Watch.
5. Winners are notified via email by Tuesday 11 December and the Garmin Watch is delivered Wednesday 12 December.