Strava
Free app for Android and iPhone

Hồ Tây - Chạy xong cafe

14
DEC
8:00 AM Saturday
Intermediate / Road

Thứ bẩy, ngày 14, anh em tự chạy 1 vòng Hồ Tây, hẹn nhau 8h ở Ngã 3 Văn Cao ăn sáng, cafe