route-highlight
route-highlight
Past Month
route-highlight
route-highlight
route-highlight

Intervall: Stureforsbacken

Cycling Route

Share
Details
53.57 km
338 m
Intervall 1: Vinkel bakom Tekniska till Rystad Intervall 2: Linghem - Vårdsbergskors Intervall 3: Landeryd - Sturefors slott Intervall 4: Stureforsbacken 2x Intervall 5: Kolbyttemon - Korpvallarna
Created By
CK Hymer
April 23, 2017·Public

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Skälv4.59 km12 m0.1%
Linghem-Vårdsberg4.08 km16 m0.0%
Vårdsbergsvägen in3.30 km17 m0.1%
Landeryd-Sturefors Slott7.65 km26 m0.1%
Landeryds kyrka-Sturefors slott5.91 km-26 m-0.1%
Landeryd Kyrka - Sturefors8.27 km-24 m-0.1%
Mur de Sörby (från norr)0.54 km11 m1.9%
Stureforsfältet söderut0.98 km-14 m-0.8%
Stureforsbacken1.00 km36 m3.5%
Sturefors-Kolbyttemon6.02 km63 m1.0%
Sturefors-Korpvallarna13.41 km62 m0.1%
Stureforsbacken0.86 km41 m4.8%
Stureforsbacken upp2.09 km44 m2.1%
Stureforsbacken branta delen0.29 km25 m8.5%
Kolbyttemon Söder2.55 km37 m1.3%
Kolbyttemon Söder backen1.58 km32 m2.0%
Kolbyttemon-Tinneröparkeringen5.89 km-41 m-0.7%
Rosenkällavägen7.57 km-57 m-0.7%
Rosenkällavägen 1R7.25 km-52 m-0.7%
1K downhill1.03 km-23 m-2.2%
RKvägen N upp i dungen0.52 km11 m2.2%
Spurten vid Tinneröparkeringen0.46 km-2 m-0.4%
RKvägen N Fröberget utför0.74 km-12 m-1.4%
Korpvallen-Lambohovsleden2.19 km11 m0.2%
Haningeleden cykelväg: Söderleden - Djurgårdsgatan1.34 km8 m0.4%
Storgatan 0.61 km-13 m-2.1%
Stångebro-krönet0.17 km2 m1.0%