Lätt tur med fika på Dössberget

Cycling Route

Details
36.76 km
555 m
Created By
Fredrik Ericsson

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Harmsarvet Hill1.53 km63 m3.8%
Harmsarvet climb0.57 km35 m6.2%
Törnbergs Stig, part 11.18 km-17 m-0.5%
Törnbergs Stig, part 20.90 km-22 m-1.5%
Sten på sten0.37 km12 m3.2%
Stig klättring Lisstjärnssveden-Kvarntäkts golfbana0.96 km34 m3.6%
Holsgatan climb0.82 km35 m3.9%
Leksandsvägen- Skärbacken2.48 km-42 m-0.8%
Körväg banvallen-Skärbacken0.53 km-7 m-0.8%
Körväg Larsarvet-Bollnäs0.60 km22 m3.6%