Follorittet 2020

Cycling Route

Details
68.6 km
811 m
Created By
Tor-Einar S

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Ski krk - Siggerudveien4.90 km-43 m-0.1%
Siggerudveien v/Midtsjøvann1.90 km-16 m-0.6%
Ski - Ytre Enebakk10.68 km-59 m-0.0%
Bjerke til Grøstadveien0.86 km19 m2.0%
Bakke ved Nærevann1.34 km47 m3.5%
Bakke ved Gjetsjø0.51 km34 m6.5%
Langs vannet ved Ytre Enebakk2.94 km-20 m-0.7%
Ytre Enebakk - Larsbråten4.71 km79 m1.5%
Ytre - Dalefjerdingen - Spydeberg25.71 km-117 m-0.0%
Lillestrømveien drag0.43 km23 m5.3%
Sykehjemmet0.31 km16 m5.2%
Bruddkneika0.43 km16 m3.6%
Meieriveien fra rv 1201.98 km-14 m-0.2%
Hompetitten2.21 km-66 m-3.0%
Brustad til Stegen11.47 km71 m0.1%
Dalefjerdingvn til Solbergfoss14.58 km-77 m-0.1%
Fartsdumpspurt mot sør1.98 km-51 m-1.4%
Over kneika0.81 km-21 m-2.0%
SYRETOPPEN2.07 km-26 m-0.1%
Tysdal, nordfra0.55 km23 m4.0%
Årserudveien1.24 km61 m4.9%
Mot toppen - stegenveien0.81 km-11 m-0.1%
Make it to the top0.50 km13 m2.6%
Skauby, nordfra0.22 km12 m5.1%
Dumpa0.58 km7 m0.3%
Haugland0.25 km10 m2.3%
Svingen opp0.43 km8 m1.6%
Glomsvik, nordfra0.24 km9 m1.7%
Solbergbakken sørover0.68 km-17 m-0.9%
Stegenveien N-S, før avkjøring Solbergfoss0.68 km19 m2.8%
Stegenveien4.80 km-67 m-1.2%
StegenBaKKen2.16 km-81 m-3.8%
DraG0.62 km-24 m-3.8%
Tempo til kornsiloen2.14 km23 m1.1%
Hyllibekken nord (Spydeberg)6.99 km91 m1.3%
Frøhaugen - Svikebøl (Fv202)5.68 km-82 m-1.1%
Mjær-Tomter3.31 km-35 m-0.5%
Enebakkveien b0.64 km21 m3.3%
tomterveien5.64 km113 m1.9%
Tomter - Ski11.92 km104 m0.1%
Tomterbakken!! (til enden av sletta)0.71 km29 m4.0%
Fra bunn av bakken til Fura v/Saga1.01 km60 m5.8%
TomterBakken1.46 km73 m5.0%
bakken0.53 km48 m8.9%
Tomterveien bakkesprint0.60 km14 m2.4%
Tomterveien - kort2.48 km-33 m-0.9%
Nedkjøring Tomter - Tronåsveien3.76 km-71 m-1.7%
Tempo1.69 km21 m0.0%
Flyplassen tempo fra Tronåsen2.59 km-13 m-0.1%
Bakkespurt0.40 km12 m1.6%