Icon ios app
Strava
Free app for Android and iPhone

Ragusa-Giarratana-Buccheri-Vizzini-Monterosso-Chiaramonte-Comiso-Scannalupi-Ragusa