Strava
Free app for Android and iPhone

式見ハイツまで

Ride Segment Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan
  • Distance3.93km
  • Avg Grade4%
  • Lowest Elev86m
  • Highest Elev293m
  • Elev Difference207m
  • Climb Category3
  • 199 Attempts By 21 People

Overall Leaderboard

Rank Name Time
1 山﨑 銀次郎 10:09
2 です 中野 10:44
3 Ryota U. 11:06
4 Satoshi Kitajima 11:16
5 Daiki Tsuneki 11:41
6 Hisashi Sakurai 11:54
7 Takashi F. 12:02
8 Hidenori Matsunaga 12:08
9 土手野 圭 12:24
10 Tetsuyuki Numata 12:25
11 太希 吉住 12:40
12 Michi Matsushita 13:12
13 koji higashino 13:27
14 yasuyuki ito 14:11
15 Sho Fujita 14:12
16 Koji N. 14:49
17 Taro Urakami 15:58
18 Keisuke H. 17:10
19 博樹 松. 20:12
20 崇 川端 26:24

Women's Leaderboard

Join Strava to see the full leaderboard