יוני פרנקלין

Hevel Modi'in, Israel, Sentrale distrik, Israel
  • Distance
    0.3 km
  • Elevation
    25 m
  • Grade
    -7%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
Sagi A. 1 Sagi Avrahami 58.4km/h 14 - 21s
2 Tom Kemeny 53.3km/h 12 - 23s
3 Boyan Dulitz 43.8km/h 15 - 28s
3 Itamar D. 43.8km/h 35 - 28s
3 Tal Hason 43.8km/h 30 - 28s
6 Michael Morashov 42.3km/h 20 - 29s
6 Amit Huri 42.3km/h 3 - 29s
8 Chanoch O. 40.9km/h 12 - 30s
8 Shimon Valensi 40.9km/h 6 - 30s
8 רונן אהרון 40.9km/h 0 - 30s

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
Yulia R. 1 Yulia R. 30.6km/h 23 - 40s
2 Keren HH 29.9km/h 1 - 41s
2 Elinor W. 29.9km/h 74 - 41s
4 Inbal Zehavi 28.5km/h 14 - 43s
5 Avital A. 27.9km/h 22 - 44s
6 Naama Noyman 26.1km/h 11 - 47s
7 Yasmine A. 24.0km/h 33 - 51s
7 Qom👑 H. 24.0km/h 15 - 51s
7 כרמית ארנרייך 24.0km/h - - 51s
10 Dalit Lotan 22.7km/h 27 - 54s