Icon ios app
Strava
Aplicación gratuita para Android y iPhone

灘中川の急坂

Segmento de ciclismo Minamiawaji, Hyogo Prefecture, Japan
  • Distancia3,20km
  • Grado promedio2%
  • Menor altitud6m
  • Mayor altitud96m
  • Diferencia de altitud90m
  • 15.484 intentos de 7.186 personas

Tabla de clasificación general

Clasificación Nombre Tiempo
1 Shoichi M. 6:42
2 Taiki Nakamori 6:44
3 haruru ruru 6:47
4 kazuyuki kuriyama 6:50
5 M. Dragon′ 6:52
6 Koki K. 6:54
6 Naoyuki @AACA1-1 6:54
8 Sak 乗. 6:55
9 Yuji I. 6:57
10 Yasuyuki I. 6:58
10 KYOHEI NODA 6:58
12 Toru K. 7:00
13 Daiki Akamatsu 7:01
14 Yosuke M. 7:02
15 もと つか 7:04
16 こうへい おかもと 7:05
18 こうへい すぎさき 7:06
18 Atsushi Kawakatsu 7:06
20 Ryuichiro Y. 7:07

Tabla de clasificación de mujeres

Clasificación Nombre Tiempo
1 Tomoko M. 8:02
2 Youkan A. 8:48
3 ばん ちゃん 8:53
4 スミゾ ー. 8:56
5 nemoto yuri 9:01
6 Yuko. A. 9:19
7 Keiko S. 9:20
8 Yuki Y. 9:22
9 Mika T. 9:25
9 ほのたろ ー. 9:25
11 こりさ Y. 9:29
12 アリッサ ♡. 9:30
13 Sayaka T. 9:37
14 Yuki T 9:39
14 Haru ・ω・ 9:39
16 Chisa Kadoishi 9:41
17 かま ち. 9:43
18 Hisae K. 9:47
18 Mayo Y. 9:47
20 Sonoko H. 9:49

Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa