Strava
Free app for Android and iPhone

Cầu Nhật Tân (chiều về HN)

Ride Segment Vĩnh Ngọc, Hà Nội, Vietnam
  • Distance3.65km
  • Avg Grade0%
  • Lowest Elev5m
  • Highest Elev17m
  • Elev Difference12m
  • 21,133 Attempts By 1,355 People

Overall Leaderboard

Rank Name Time
1 Peter W. 3:45
2 Anh Lâm B. 4:03
3 Richie Bardsley 4:13
4 vincent villars 4:15
5 Jaap van Norel 4:23
6 Trent Harlow 4:24
7 Klavs B. 4:26
8 Vân Nguyễn 4:27
9 Sean Meager 4:28
9 David Lloyd 4:28
11 alex lotsch 4:29
12 R DV 4:30
13 Kristian B. 4:34
13 Paul Priest 4:34
13 Ryohei Fujita 4:34
13 Gavin Gerhardi 4:34
17 Yuma Furukawa 4:35
17 Harm H. 4:35
19 Claudio D. 4:39
19 ! A Nguyen Ba Vuong dot COM 4:39

Women's Leaderboard

Rank Name Time
1 Vân Nguyễn 4:27
2 Rebecca Bechard 5:16
3 Huong N. 5:35
4 Huyền Dương Khánh 5:46
4 Hà Trang Nguyễn Thị 5:46
6 Sarah H. 5:49
7 Kah May Lee 5:53
8 Sara M. 6:18
9 Alicia Smith 6:21
9 Vân G. 6:21
11 Ang S. 6:23
11 MinhAnh Meobeo 6:23
13 Michelle Sedgebeer 6:24
14 đoàn N. 6:25
15 Thao Le 6:29
16 Hazel Murray 6:30
17 Bảo Ngân Nguyễn 6:31
18 Keiko Inoue 6:39
18 Vu Thu Huong 6:39
20 ngọc nguyễn 6:42

Join Strava to see the full leaderboard