Kokuzousan climb

Isahaya-shi, Nagasaki-ken, Japan
  • Distance
    2.5 km
  • Elevation
    230 m
  • Grade
    9%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
Ryosuke A. 1 Ryosuke Akagi 16.1km/h 298 1,472.7 9:22
2 山﨑 銀次郎 13.0km/h 207 1,190.8 11:35
3 Hisashi Sakurai 12.8km/h 220 1,175.6 11:44
4 Takashi F. 12.5km/h 220 1,149.5 12:00
5 Ryosuke Nakada 11.3km/h 219 1,033.3 13:21
6 Satoru I. 10.4km/h 204 950.2 14:31
7 Koji N. 10.2km/h 301 937.3 14:43
8 一 広沢 7.8km/h - 719.1 19:11
9 Yumiko Yamamoto 6.8km/h - 627.0 22:00
10 yasuyuki ito 2.9km/h 184 268.6 51:21

Women's Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
Yumiko Y. 1 Yumiko Yamamoto 6.8km/h - 627.0 22:00