Strava

式見ハイツまで

Nagasaki-shi, Nagasaki-ken, Japan
  • Distance
    3.9 km
  • Elevation
    207 m
  • Grade
    4%

Overall Leaderboard

Speed Power
VAM
Time
Hisashi S. 1 Hisashi Sakurai 19.8km/h 225 1,045.2 11:54
2 Takashi F. 19.6km/h 245 1,030.8 12:04
3 Hidenori Matsunaga 19.5km/h 249 1,025.1 12:08
4 Tetsuyuki Numata 18.7km/h 238 Powermeter 984.5 12:38
5 yasuyuki ito 16.7km/h 210 876.9 14:11
6 Sho Fujita 16.6km/h 246 875.9 14:12
7 Satoshi Kitajima 15.5km/h 187 818.3 15:12
8 Keisuke H. 13.8km/h 289 724.5 17:10
9 崇 川端 8.9km/h 144 471.1 26:24
10 Takuro Yamashita 7.9km/h 134 417.8 29:46

Women's Leaderboard

No results.