Intervall: Björkeberg-Västerlösa

Cycling Route

Details
58.69 km
252 m
1: Innan Kaga - Ledbergs kulle (3,40-10,2)
2: Björeberg kyrka - Alléns början (14,2-17,4)
3: Västerlösa - nästa korsning (23,2-26,2)
4: Korsning mot Västerlösa - Västerlösa (32,7-36,2)
5: Efter Rappestad - Malmslätt (43,0-48,5)
(kilometeranvisning)
Created By
CK Hymer

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Bergsvägen - Ronduellen0.65 km-6 m-0.8%
Kaga-Kungskvarn5.08 km37 m0.6%
Ledbergs kulle från sydost0.32 km10 m2.4%
prologen finest linköping (:2.28 km-10 m-0.2%
Gårdsrännet5.19 km17 m0.1%
Luntan3.81 km12 m0.2%
Västerlösa - Rappestadkorset4.57 km15 m0.2%
Västerlösa motlut0.41 km7 m1.7%
Ekströmmen motlut0.52 km10 m1.8%
Rappestad från SV0.33 km13 m3.9%
Rappestad - Folåsa2.61 km-18 m-0.7%
Forsa Skyltspurt0.22 km-4 m-1.7%
Last 2 km Eastbound2.02 km9 m0.4%
Rappestadavfarten-Malmslätt (E4-bron)3.62 km11 m0.0%
Nocout tempo last km0.99 km7 m0.7%
Malmslättsskyltspurten V20.60 km-4 m-0.4%
Malmslättsskyltspurten0.62 km-6 m-1.0%
Malmslätt österut1.41 km-3 m-0.1%
Malmslätt - Skäggetorp2.59 km-30 m-1.1%