Intervall: Skärkind - Lillkyrka

Cycling Route

Details
76.08 km
433 m
Ett lite längre pass .Vi inleder med två kortare intervaller och följer sen upp med 3 längre.
1: Hjulsbro - Vårdsbergsrondellen 3,5 km, se upp för trafiken!
2: Bankekind - Askeby 3,7 km
3: Örtomta - Skärkind 10 km
4: Gamla E4an - Ö Skrukeby 7,5 km
5: Avfart Ö Harg - Ekängen 11 km
Created By
CK Hymer

Route and Elevation

Segments

NameDistanceElev. Diff.Avg. Grade
Räknestickan sprint0.35 km0 m0.0%
Vårdsbergsvägen ut3.41 km-16 m-0.2%
Linneberga - Bankekind3.18 km7 m0.1%
Bankekind-Askeby3.40 km22 m0.5%
Askeby-Örtomta3.84 km-11 m-0.2%
Skärkind-Gistad5.59 km-21 m-0.2%
210 Gistad - Grindtorp13.37 km-18 m-0.0%
Skyltspurt Lillkyrka0.46 km2 m0.2%
Lillkyrka kyrka-Roxtuna22.07 km16 m0.1%
Skyltspurt Ö Skrukeby0.51 km-9 m-1.4%
Y-korset till T-korset4.00 km10 m0.2%
Grindtorp - Tägneby7.08 km-14 m-0.1%
Skyltspurt Tägneby0.49 km-4 m-0.4%
Ekängsspurten0.70 km-9 m-1.2%
Ekängen - Gärstad4.00 km-7 m-0.0%
Gärstad-Kallerstad2.36 km-7 m-0.1%