Ridebikes.cc Club Ride

14
MAY
6:00 AM Sunday
Meet Up Spot ridebikes.cc, 153, Nhat Chieu, Tay Ho, Hanoi
Casual (No-Drop) / Mostly Flat

*English Below*

Cự Ly: 70km (Có thể lựa chọn leo thêm 2.5km đèo)

Mọi người có thể đạp quanh hồ Đồng Quan nếu không muốn leo.

Mọi người đều có thể tham gia.

Chúng tôi sẽ quay phim ghi hình trong buổi đạp nên mọi người có thể mặc những bộ kit đẹp mắt. Kit của Ridebikes.cc là một gợi ý!

Tốc độ: 24-28km/hr trung bình (Không tách đoàn)

Tập trung tại Ridebikes.cc* lúc 6h sáng

Khởi hành lúc 6h10 sáng

Quay lại Tây Hồ và uống cà phê 9h sáng

* Buổi đạp sẽ bị huỷ trong trường hợp đường ướt hoặc thời tiết xấu

Distance: 70kms (2.5km climb optional)

Those not climbing will be riding around Lake Dong Quan

New Riders are welcome as well!

We will be filming with a film crew, so bonus points for good looking kit.
Ridebikes.cc club jerseys are a plus!

Pace: 24-28km/hr average (No Drop)

Meetup @ ridebikes.cc *
6:00am

Rollout
6:10am

Back by 9 am for Coffee in Tay Ho.

*ride called off in case of wet roads/inclement weather


ridebikes.cc Verified Club
Hanoi, Vietnam