Sontra third climb. FF

Ride Segment Sơn Trà, Da Nang, Vietnam, Da Nang, Vietnam
  • Distance0.19km
  • Elevation Gain25m
  • Avg Grade12.7%
  • Lowest Elev17m
  • Highest Elev41m
  • Elev Difference25m
  • 35,604 Attempts By 1,890 People

Overall Leaderboard

Rank Name Time
1 tuan anh 15s
1 Cruise Bogedin 🚴 Two Wheel Cruise 15s
3 Jong Min W 17s
4 Quốc Lê 18s
4 Đoàn Thanh 18s
6 Youp Kuiper [LCC] 19s
6 Mỹ Tuấn 19s
6 Chơn Tú 19s
9 Adie B 20s
9 Tân Huỳnh 20s
9 Tuấn Anh Trịnh 20s
9 Nguyen Minh Tuan 20s
9 Minh Minh 20s
9 Thiện Phạm 20s
9 Joe N 20s
9 Lex Ligtenberg 20s
9 Chung Lydac 20s
9 Trọng Phúc Trần 20s
9 Hao BK 20s

Join Strava to see the full leaderboard